Kalaj

Kalaj je hemijski element koji se oznacava hemijskim simbolom Sn (od lat. stannum) i ima atomski broj 50. Spada u teske metale. Ima srebreno-belu boju i metalni sjaj, izrazito je mek, toliko da se cak moze i noktom zagrebati. U poredenju sa drugim metalima, kalaj ima veoma nisku tacku topljenja.
*Kalaj u sipkama 60 % Sn

© 2017 Nivela. All Rights Reserved | Kisbo